Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Prawa własności intelektualnej - HR - Profile edukacyjne

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie HR Profile Edukacyjne jest prawnie chroniony i stanowi własność intelektualną HR Profile Edukacyjne. Kopiowanie do celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody właściciela jest zabroniona. Niektóre elementy stanowią własność osób trzecich i są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Ochrona danych

Podczas odwiedzin naszego serwisu internetowego, może Pan/Pani zostać poproszony o przekazanie danych osobowych. Przekazanie danych jest zawsze dobrowolne. HR Profile Edukacyjne deklaruje wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie w celu udoskonalenia obsługi klienta oraz wysyłki informacyjnej o usługach i produktach HR Profile Edukacyjne lub specjalnych ofertach.
HR Profile Edukacyjne zastrzega sobie możliwość przechowywania i przetwarzania danych oraz gdy zajdzie potrzeba, HR Profile Edukacyjne deklaruje, że wszelkie przekazane informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

Znaki zastrzeżone

HR Profile Edukacyjne posiada zastrzeżone znaki towarowe oraz autorskie opracowania i projekty licencjonowane. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie internetowym HR Profile Edukacyjne są zastrzeżone przez HR Profile Edukacyjne, a w szczególności znaki produktów, nazwy poszczególnych produktów, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Korzystanie z zawartości serwisu

HR Profile Edukacyjne wyraża zgodę na pobieranie, przechowywanie, drukowanie i kopiowanie wskazanych części niniejszego serwisu, bez pisemnej zgody pod warunkiem, iż:

  • uzyskana w ten sposób zawartość będzie wykorzystana jedynie w celach prywatnych, nie komercyjnych albo dla współpracy z HR Profile Edukacyjne;

  • uzyskana zawartość nie będzie publikowana albo zamieszczana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej;

  • uzyskana zawartość nie będzie publikowana, zamieszczana ani rozpowszechniana w jakichkolwiek innych mediach;

  • uzyskana zawartość nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana, pozbawiona znaków towarowych, itp.

Z wyłączeniem w/w przypadków do jakiegokolwiek wykorzystania zawartości serwisu HR Profile Edukacyjne konieczna jest zgoda HR Profile Edukacyjne wyrażona w formie pisemnej.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w serwisie internetowym HR Profile Edukacyjne, są dostarczone w zastanej przez Państwa formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. HR Profile Edukacyjne dołożyła wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności.

Informacje o usługach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego HR Profile Edukacyjne opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. HR Profile Edukacyjne zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych usługach i produktach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. HR Profile Edukacyjne nie odpowiada za błędy typograficzne. HR Profile Edukacyjne zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.