Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 EFS - HR - Profile edukacyjne

EFS

Podejmujemy partnerstwo z organizacjami i firmami we wspólnych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Zrealizowaliśmy m.in. projekty: „Dobra Kadra Urzędu", „Przyszłość w twoich rękach", „Sami sobie dla innych", „Nowe kadry - nowe standardy", „Bezrobocie na Kociewiu”, „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,

W roku 2011 założyliśmy Fundację pn. Fundacja Odpowiedzialnego i Świadomego Rozwoju, która działa w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W ramach działalności Fundacji, w partnerstwie z Polską YMCA zrealizowaliśmy projekt „Czas na zmiany” (nr konkursu: 01/POKL/6.1.1/2011) realizując wszystkie wskaźniki projektu. Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet.  Projekt był skierowany do 100 pań: 20 absolwentek uczelni wyższych zamieszkałych w województwie pomorskim i 80 kobiet wieku 50+ zamieszkałych na terenie Gdyni.

Co oferowaliśmy Absolwentkom?

EFS

W projekcie były przewidziane następujące działania:

 • Kursy komputerowe ECDL Advanced, zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna na poziomie zaawansowanym.
 • Coaching – indywidualna praca z trenerem skoncentrowana na aspektach kariery zawodowej.
 • Staże zawodowe w firmach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
 • Stypendia stażowe - na czas trwania stażu.
 • Stypendia szkoleniowe - na czas trwania kursu komputerowego.

Co oferowaliśmy Paniom 50+

EFS

W projekcie były przewidziane następujące działania:

 • Kursy komputerowe ECDL Start, zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL Start jest adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
  • Dodatkowe zajęcia komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL.
  • Coaching - indywidualna praca z trenerem skoncentrowana na aspektach kariery zawodowej.
  • Doradztwo zawodowe – profesjonaliści wspólnie z uczestniczkami przygotują plan rozwoju, pomogą wybrać odpowiednie do zainteresowań, predyspozycji, wykształcenia oraz dotychczasowych doświadczeń zawodowych (lub ich braku) kursy zawodowe.
  • Kursy zawodowe – dobrane pod kątem indywidualnych cech uczestniczek oraz możliwości zatrudnienia.
  • Stypendia - na czas trwania kursów komputerowych i zawodowych

Zrealizowano wszystkie wskaźniki projektu, w tym: 85 pań skorzystało z doradztwa zawodowego w zakresie przygotowania Indywidualnych Planów Działania, 101 pań z coachingu, 112 pań z kursu ECDL, 77 pań ukończyło kursy zawodowe, 19 pań ukończyło staże w firmach działających w PPNT, 44 panie podjęły pracę. Łącznie, uwzględniając rekrutacje uzupełniające, w projekcie brało udział 124 panie.
Dla naszych beneficjentek społecznie kontynuujemy działania w zakresie doradztwa zawodowego mającego na celu pomoc w pisaniu c.v. i listów motywacyjnych, poszukiwaniu ofert pracy.

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt: biuro@fundacja-fros.pl