Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Coachinig i mentoring - HR - Profile edukacyjne

Coachinig i mentoring

W zakresie projektów HR wdrażamy także coaching i mentoring, który wspomaga realizację strategii, celów, projektów i zadań. Rozwija kompetencje dokładnie takie, jakie potrzebne są w organizacji.
Jeśli wśród pracowników brakuje zaangażowania, występują nierealistyczne oczekiwania i zachowania defensywne, obawy przed podejmowaniem ryzyka to jest to informacja, że potrzebny jest coaching i/lub mentoring.

Po co coaching i mentoring w organizacji?

  • Przezwyciężanie problemów związanych z osiąganiem określonych wyników
  • Rozwijanie umiejętności pracowników
  • Zwiększenie produktywności
  • Korekta niewłaściwego zachowania, polepszanie wyników, przekazanie umiejętności w celu podjęcia nowych obowiązków
  • Kreowania podwalnych zdolnych do otrzymania awansu i podejmowania nowych, ambitnych zadań
  • Zmniejszenie odpływy wartościowych pracowników

Ponadto w przypadku monitoringu niezwykła korzyścią są transfer „ukrytej” wiedzy i zatrzymanie wartościowych kompetencji i ludzi.

Główne metody w coachingu i monitoringu zalezą od stopnia zawansowania i przygotowania stron. Najczęściej w coachingu stosuje się inspirujące pytania i zadania, w monitoringu: przykłady, omawianie trudnych sytuacji, wspólna praca.

Czas trwania:
coaching jest prowadzony okresowo, tj. 7 sesji +/- 2 sesje
mentoring: długoterminowo, często na zasadach dobrowolności

Relacja stron:
Coach jest osobą obcą dla klienta lub przełożonym
Mentor: nie powinien być przełożonym, najczęściej jest to osoba doświadczona pracująca z innej części struktury organizacyjnej firmy albo spoza firmy.

Odpowiedzialność za proces coachingu i monitoringu jest zawsze po stronie klienta.