Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Biznes - HR - Profile edukacyjne

Biznes

Szkolenia biznesowe realizowane przez firmę dotyczą przede wszystkim różnych aspektów efektywnego rozwoju kompetencji. Szkolenia odpowiadają na ważne pytania: jak zarządzać projektami i zasobami ludzkimi, jak zdiagnozować zdolność do zmiany i jak optymalnie pokierować i wykorzystać zmianę, jak uruchomić i wykorzystać procesy coachingu organizacyjnego i technologicznego. Nasze projekty i szkolenia dotyczą organizacji, zespołów i pojedynczych osób.
Prowadzimy na zamówienie klienta: warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów, kursy trenerskie, coaching zespołowy i indywidulany i szkolenia wdrożeniowe systemów HRM.

Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemówKursy trenerskieCoaching zespołowy i indywidulany

warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów obejmują wypróbowanie strategii skutecznego sposobu działania, osiągania celów i radzenia sobie z wyzwaniami. Dzięki zaprezentowanym i przećwiczonym technikom uczestnicy uczą się jak rozwinąć swoją kreatywność, twórcze myślenie. Zmienia się perspektywa oceny problemu. Wzrasta chęć podejmowania ryzyka i motywacja do podejmowania nowych zadań.

Kursy trenerskie obejmuję pięć modułów dwudniowych warsztatów przeprowadzanych dla zespołów funkcjonujących w danej branży lub w przedsiębiorstwie.

Coaching zespołowy i indywidulany jest interaktywnym procesem, który wspomaga klienta (pojedynczą osobę/ organizację) w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się w oparciu o partnerską relację oraz proces, o którym decyduje klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel.

Zgłoś się na sesje indywidualną coachingu

Nasze ważne doswiadczenia

Strategie Zwycięzców - Kreatywność w Biznesie


Serdecznie dziękujemy uczestnikom za aktywną współpracę w czasie warsztatów pt.  "Strategie Zwycięzców - Kreatywność w Biznesie"

Nasz program był odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego świata, który żąda od nas szybkości, giętkości i płynności myślenia, dużej produktywności w generowaniu nowych rozwiązań oraz precyzyjnego zarządzania ogromną ilością informacji i ludzkich umysłów.

Celem unikalnego programu, który przygotowaliśmy dla Państwa była odpowiedź na pytanie:
Jak tworzyć najlepsze pomysły i przekuwać je w konkretne rezultaty?

W czasie naszego warsztatu, który odbył się 14 maja 2009 roku, zmierzyliśmy Państwa poziom kreatywności, pokazaliśmy jak go znacząco podwyższyć, przedstawiliśmy nową perspektywę zastosowania kreatywności w biznesie, która pomoże osiągnąć lepsze rezultaty w pracy.
Przedstawiliśmy także Państwu studia przypadków i szereg wyzwań intelektualnych, w tym: ciekawe ćwiczenia i zadania.
Zdążyliśmy jeszcze wypracowywać z Państwem rozwiązania przydatne w pracy oraz wspólnie zastanowiliśmy się:
co warto zrobić w swoim biznesie, żeby kreatywność stała się „rutynowym" działaniem?

Zapewniamy ciąg dalszy współpracy w zakresie kreatywnych rozwiązań dla biznesu.

Opis programu: pdf
Plakat: jpg

Sięgnij po szanse rozwoju

W konferencji "Sięgnij po szanse rozwoju" wzięli udział: kadra kierownicza firm i urzędów, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz te firmy i osoby, które wykorzystują lub chciałyby wykorzystywać środki europejskie do rozwoju swojej działalności oraz świadomie kształtować rozwój swoich pracowników.

W ramach pierwszego bloku tematów dowiedzieli się Państwo się o aktualnych założeniach oraz możliwościach wspierania firm w korzystaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013. Temat został przedstawiony także na przykładzie ciekawych projektów zrealizowanych i rozliczonych w poprzednim okresie programowania.

W drugim bloku tematycznym przedstawiliśmy w perspektywicznym ujęciu znaczenie kadr jako czynnika sukcesu organizacji oraz kluczowe aspekty raportu o wynagrodzeniach. Mówiliśmy o sposobach motywowania finansowego i pozafinansowego, o nowych metodach wartościowania pracy, o trendach w wynagrodzeniach.

Tematy przedstawiły osoby odpowiedzialne za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, eksperci i specjaliści w dziedzinie przedstawianego zagadnienia.

Patronat honorowy w pierwszej edycji konferencji "Sięgnij po szanse rozwoju” przyjęli:

Sponsorzy konferencji
Sponsorzy konferencji

Potwierdzamy, że 20% przychód z konferencji „Sięgnij po szanse rozwoju” został przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego dla Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni przy ul. Artemidy.

W czasie konferencji ogłoszono szereg inicjatyw projektowych. Jedną z najważniejszych jest akcja charytatywna pt. SZANSA. Jest to stałe przedsięwzięcie wspierające działania edukacyjne na rzecz dzieci z Domów Dziecka w Gdyni. Zakładamy, że pomoc jaką otrzymają dzieci ma służyć ich zdrowiu i wyrównaniu szans na przyszłym, wymagającym rynku pracy.

Firma Hr Profile Edukacyjne jest tylko promotorem tej inicjatywy wśród swoich klientów oraz firm i organizacji, z którymi współpracuje. Hr Profile Edukacyjne nie pośredniczy w pobieraniu wpłat i nie udziela szczegółowych informacji na temat potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z Domów Dziecka.

Prosimy zapoznać się z informacjami nt akcji charytatywnej. Na Państwa pytania odpowie pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, pani Jolanta Mańkowska pod numerem telefonu: +48 661 562 673

Serdecznie Państwu dziękuję,
Hanna Zaleska

Do pobrania:
Informacje dotyczące udziału w akcji charytatywnej SZANSA.


I Turniej Negocjacji

Byliśmy współorganizatorem I Turnieju Negocjacji, który odbywał się na Politechnice Gdańskiej.

Opis turnieju: pdf

Więcej informacji: pdf