Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Audyt - HR - Profile edukacyjne

Audyt

Audyt kompetencji

Audyt kompetencji jest zespołem uporządkowanych i zaplanowanych działań, których celem jest:

  • wnikliwa ocena kompetencji rozumianych jako wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje osobowościowe pracowników wymagane do skutecznej realizacji zadań,
  • diagnoza dotychczas nieujawnionych kompetencji pracowników, które mogą być pożądane, np. dla rozwoju nowych obszarów działalności firmy,
  • dostarczenie konstruktywnych informacji zwrotnych,
  • wsparcie organizacji w realizacji jej celów rozwojowych, a także planowania ścieżek rozwojowych i awansów.

Metody, które skutecznie szacują potencjał posiadanych kompetencji, takich jak: umiejętności analityczne, interpersonalne czy poziom wiedzy w określonej specjalizacji są dobierane do charakteru stanowiska pracy. Poziom diagnozy dobranych kompetencji jest porównywany do poziomu oczekiwań organizacyjnych. Najczęściej cel ten osiągamy poprzez analizowanie wyników z:

  • zespołowych sesji oceniających,
  • kwestionariuszy,
  • testów psychologicznych,
  • wywiadów,
  • diagnozy indywidualnej. 

Preferujemy stosowanie testów psychologicznych jako metody uzupełniającej diagnozę kompetencji.

Badanie satysfakcji z pracy

Audyt kompetencyjny uzupełniamy badaniem satysfakcji z pracy. Oferta badania zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy jest bardzo innowacyjnym podejściem do poznania problemów, ich wzajemnych powiązań. Analiza tej grupy zagadnień może stworzyć podstawy do zarządzania kompetencjami zatrudnionych ludzi w warunkach spodziewanej restrukturyzacji. Metoda ta polega m.in. na badaniu rozbieżności, porównywaniu analitycznym różnych cech systemów i zachowań zespołów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Ostatnie wyniki badań wskazują jednoznacznie, że każdy procent wzrostu zadowolenia pracownika koreluje bezpośrednio ze wzrostem satysfakcji Klienta zewnętrznego ze współpracy.

Szerszych informacji udzielamy po złożeniu zapytania ofertowego.