HR Profile Edukacyjne

jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego, której celem jest realizacja profesjonalnych projektów i szkoleń najwyższej jakości.

Firma

Ponadto jest Agencją Doradztwa Personalnego, Agencją Zatrudnienia. Posiada aktualne wpisy do rejestrów prowadzonych przez Urzędy. HR Profile Edukacyjne jest członkiem Założycielem Izby Coachingu w Polsce, posiada udokumentowane kompetencje w zakresie zarządzania jakością procesów świadczonych usług doradczo-szkoleniowych i prowadzonych projektów wg norm ISO 9001:2000, uznane również za granicą. Ponadto jest wpisana w rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie niektórych prowadzonych kursów edukacyjnych.

więcej o firmie »

Aktualności